Riksrevisionen tio år: Hur bör den statliga revisionen utvecklas?

Tor 23 januari 2014
Tid och plats

Torsdag 23 januari 2014, 12:00–13:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Har Riksrevisionen infriat förväntningarna på en mer oberoende granskning av statlig verksamhet? Ska den statliga revisionens huvuduppgift vara att bilda underlag för ansvarsutkrävande eller främja policyutveckling? Ser riksdagsledamöterna nyttan av revisionsrapporterna?

Det är några av frågorna som undersöks i en ny antologi från SNS, Riksrevisionen tio år. Granskning, ansvar, lärande. Den 23 januari kommer redaktörerna INGVAR MATTSON, kanslichef, Finansutskottet och MAGNUS ISBERG, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet tillsammans med två av de medverkande författarna samt ANN-MARIE BEGLER, gd Skolinspektionen och riksrevisor CLAES NORGREN till SNS för att diskutera några av den statliga revisionens framtida utmaningar.

För tio år sedan instiftades Riksrevisionen efter en mångårig och intensiv debatt. Förhoppningen var att revisionen skulle bli mer oberoende av partipolitiken och att riksdagens kontrollmakt skulle öka. Har Riksrevisionen infriat dessa förhoppningar? Vilket professionellt utrymme har egentligen effektivitetsrevisorerna? Hur påverkas Riksrevisionens ställning och arbete av att granskning och utvärdering blir alltmer efterfrågat och utbrett i samhället?

Medverkande

ANN-MARIE BEGLER, gd, Skolinspektionen
LOUISE BRINGSELIUS, docent i företagsekonomi, Lunds universitet
JAN-ERIC FURUBO, revisionsråd, Riksrevisionen
MAGNUS ISBERG, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet
INGVAR MATTSON, kanslichef, Finansutskottet
CLAES NORGREN, riksrevisor, Riksrevisionen

Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 januari eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

Varmt välkommen!
Publicerad 11 december 2013