Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse?

Seminarium 2019.09.05

Skatters omfattning, och sättet att ta ut skatt, varierar över tid och mellan länder. Samtidigt medför globaliseringen att arbetsinkomster och bolagsvinster blir mer lättrörliga. För en öppen ekonomi som Sveriges kan det innebära en större känslighet för skatteförändringar i omvärlden.

Medverkande

Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör på Konjunkturinstitutet

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och medförfattare i SNS Konjunkturrådsrapport

Erik Åsbrink, tidigare finansminister

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.