Rundabordssamtal med Georg Kell om hur företag kan samarbeta med FN inom hållbarhetsområdet

Mån 27 januari 2014
Tid och plats

Måndag 27 januari 2014, 17:45–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Samtal med Georg Kell, chef för FN:s Global Compact, världens största frivilliga hållbarhetsinitiativ, med över 10 000 deltagande företag och intressenter från över 130 länder.

Medverkande

GEORG KELL är chef för FN:s Global Compact och har lett organisationen sedan starten år 2000. Han är en av huvudarkitekterna bakom Global Compact och har även varit aktiv i etablerandet av andra uppmärksammande initiativ som exmpelvis ”Principles for Responsible Investment”, ”Principles for Responsible Management Education”, ”Children’s Rights & Business Principles” och “Global Compact LEAD”.
CLAUS V. HEMMINGSEN, CEO of Maersk Drilling

MIA HORN AF RANTZIEN, vd SNS, leder mötet.

Personlig inbjudan. Antalet platser är begränsat.

GEORG KELL kommer också att ge en öppen föreläsning på SNS den 28 januari (kl. 08:15–09:45).

För frågor, kontakta projektledare CAROLINE RAXELL, caroline.raxell@sns.se.