Anpassa talent management-strategin till organisationen

Vitt skilda talent management-modeller används med framgång av svenska organisationer och företag. Det konstaterar Pernilla Bolander och Kajsa Asplund, forskare i företagsekonomi, i en ny SNS Analys.

För första gången används empirisk forskning för att kategorisera svenska organisationers olika angreppssätt för att attrahera, behålla och utveckla talanger. SNS-studien Talent Management i svenska organisationer av Pernilla Bolander och Kajsa Asplund bygger på intervjuer med 56 HR-chefer i 30 svenska organisationer i såväl privat som offentlig sektor.

Forskarna identifierar fyra olika angreppssätt på talent management, som utgår från skilda organisationskulturer och synsätt på talang:

talent-management-strategi

Allt fler arbetsgivare inför talent management-system och den högsta ledningsnivån är engagerad i att vässa arbetssätten. Men det finns inte mycket forskning att luta sig mot.

Pernilla Bolander och Kajsa Asplund hoppas att deras forskningsstudie ska bidra till att organisationer får ökad självförståelse och därmed kan göra mer välgrundade val av talent management-strategier:

– Vår studie visar att diskussionen om ”best practice” delvis saknar relevans – samma talent management-system passar inte alla företag. Ett intressant exempel är banksektorn. I vårt material finns framgångsrika organisationer inom bank och finans representerade i tre olika talent managementapproacher. Det viktigaste verkar vara att angreppsättet passar företagskulturen, säger Pernilla Bolander.

Författare

Kajsa Asplund, doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
Pernilla Bolander, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakt

Kajsa Asplund, kajsa.asplund@hhs.se, 073-055 56 08
Pernilla Bolander, pernilla.bolander@hhs.se, 070-333 09 09

Pressfrågor: kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se,
070-382 20 95.