S-märkt. Företagens etniska vägval

Per Broomé Ann-Katrin Bäcklund

Denna studie beskriver och analyserar etniska vägval i olika slag av verksamheter. Hur man tänker och agerar illustreras med exempel från Euroc och PLM i Malmö, Volvo och SKF i Göteborg samt Ericsson Telecom, Huddinge sjukhus och Samhall AB i Stockholm. En studie av assyriska och syrianska företag i Södertälje och Botkyrka kompletterar bilden. De mönster som framträder är knappast unika för dessa verksamheter. Det finns mycket att lära av dem.

Boken vänder sig till alla som vill nå en djupare förståelse för utestängningens mekanismer och vad man kan göra åt dem. Alla företag och organisationer ställs inför etniska vägval. I boken diskuteras olika färdriktningar. En av dessa bygger på uppfattningen att ”mångfald lönar sig”. Det gäller att ta vara på individen – som anställd, samarbetspartner eller kund – oavsett hans eller hennes ursprung, trosuppfattning eller hudfärg.