Så fungerar den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården

Tid och plats

Onsdag 2 april 2014, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur får sjukhus och utförare inom primärvården ersättning för den vård de utför? Påverkar den ekonomiska styrningen vårdens kvalitet? Finns det risk för manipulation när betalningen till vårdgivare baseras på faktorer som patienters diagnoser, genomförda behandlingar eller fastställda mål? Kan man utforma ersättningsprinciper som premierar att vårdgivare tillhandahåller lika tillgång till vård för alla?

Den ekonomiska styrningen av sjukvården är en av de mer omdebatterade hälso- och sjukvårdsfrågorna i dag. Eftersom det är landstingen som beslutar hur ersättningen ska utformas finns det stora variationer mellan olika delar av landet.

Traditionellt sett har vårdproducenter i Sverige ersatts med ett fast belopp baserat på tidigare års kostnader. Under de senaste 30 åren har styrningen av hälso-och sjukvården förändrats. Vårdgivare styrs alltmer med ekonomiska incitament. Bland annat har det blivit vanligt att koppla betalningen till faktorer som verksamhetens resursinsatser, prestationer eller grad av måluppfyllelse.

Vid seminariet presenteras rapporten Ersättning i sjukvården: modeller, effekter och rekommendationer av forskaren PETER LINDGREN. Rapporten ger en översikt av de ersättningsmodeller som används i Sverige och redogör för vad forskningen säger om effekterna av olika sätt att ersätta utförare. Rapporten ingår i forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

SNS och IFN bjuder in till ett samtal om hur vårdens ersättningsmodeller fungerar och kan utvecklas.

Medverkande

ANNA GLENNGÅRD, ekon.dr, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
STEFAN KALLSTRÖM-JANSSON, chefläkare, Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO)
LARS KOLMODIN, ekonomichef, Region Halland
PETER LINDGREN, med.dr, verksam vid IVBAR, knuten till Medical Management Centre på Karolinska Institutet
JAN STEEN, ekonomichef, Region Skåne
ERIC WAHLBERG, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst

Mötet leds av FREDRIK HED, medicinjournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 31 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!