Så funkar svenska pensionssystemet

Intervju 2018.12.11

Nationalekonomen Mikael Elinder förklarar hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt. Många upplever att det är svårt att förstå pensionssystemet, visar en omfattande enkätstudie som han har gjort tillsammans med Johannes Hagen. Mer än var femte svarande vet inte ens om ifall de har tjänstepension eller inte. Resultaten av studien presenteras i SNS-rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen”.