Så kan barnhälsovården minska klyftorna

Ons 18 april 2018
Tid och plats

Onsdag 18 april 2018, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Det finns stora skillnader i hälsa mellan barn i Sverige. Hur kan vi utjämna klyftorna? Vilken betydelse har barnhälsovården för hälsan och inkomsterna senare i livet?

Se seminariet på SNS Play.

Människors hälsa under livet påverkas av omständigheter under de första levnadsåren. Forskarna Martin Karlsson och Therese Nilsson har följt barn som ingick i en försöksverksamhet med fri spädbarnsvård i början av 1930-talet. De har studerat hur vården påverkade personernas hälsa, utbildningsnivå och inkomster senare i livet. Studien presenteras i en ny SNS Analys.

Vilka lärdomar kan dagens barnhälsovård dra av studien? Kan den tidiga vården bidra till långvariga förbättringar i människors livsvillkor? Vilka insatser behövs för att kompensera för en sämre start i livet? Hur ska vi arbeta för att fånga upp blivande föräldrar som är nya för den svenska hälso- och sjukvården?

Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, berättar vad hennes forskningsgrupp ”CHAP­–Barnhälsa och föräldraskap”, som arbetar med olika metoder för att stärka föräldra-barnrelationen, kommit fram till.

Deltar i samtalet gör också Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län och verksam vid Rinkeby BVC som infört ett program med fler hembesök till nyblivna föräldrar, och Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (kd).

Medverkande
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (kd) i Stockholms läns landsting
Martin Karlsson, professor i nationalekonomi, University of Duisburg-Essen
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län och verksam vid Rinkeby BVC
Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning.
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Uppsala universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 395 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 16 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!