Så kan offentlig upphandling förbättras

Offentliga investeringar i allt från sjukhus till motorvägar överskrider ofta budget. Vad beror det på? Och hur kan det undvikas? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Giancarlo Spagnolo problemet och föreslår lösningar.

medverkande

Sigbritt Karlsson, rektor, KTH

Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, SKL Kommentus

Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi, Stockholm Institute of Transition Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet modereras av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.