Samhällsprogrammets årliga återträff

Tid och plats

Torsdag 21 mars 2013, 17:30–20:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

SNS ordnar varje år en återträff för alla som gått Samhällsprogrammet – ett sätt för dig att träffa dina kurskamrater och gör nya bekantskaper bland tidigare årskullar.

Temat för årets återträff är den europeiska skuldkrisen. Vi inleder med en förläsning av MATS PERSSON, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, som i somras kom med boken Den europeiska skuldkrisen (SNS Förlag).

Skuldkrisen har lett till stora överföringar av pengar i syfte att rädda euron. Mats Persson menar att överföringarna i första hand har gynnat ägarna till de banker som spekulerat i sydeuropeiska statsobligationer och därför uppmuntrat skadligt risktagande.

Samtalet leds av WILLY SILBERSTEIN.

Kontakta Lotta Rand, lotta.rand@sns.se , för anmälan. Återträffen är öppen för er som har deltagit i SNS Samhällsprogram.

Intresset för 2013 års Samhällsprogrammet är stort. Om du vet att en kollega är intresserad, kontakta gärna SNS så snart som möjligt för en intresseanmälan.

Välkommen!