Samtal med John Ruggie

Tor 11 december 2014
Tid och plats

Torsdag 11 december 2014, 18:00–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Samtal med John Ruggie, professor vid Harvard, och under många år FN:s särskilde representant för frågor om företag och mänskliga rättigheter.

JOHN RUGGIE är den som ligger bakom att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 antog ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter” (”the Ruggie Principles”).

MICHAEL TRESCHOW, styrelseordförande i Unilever medverkar.

Mötet är exklusivt för medlemmar i SNS Sustainability Roundtable. Läs mer här.

Vid frågor kontakta projektledare CAROLINE RAXELL, caroline.raxell@sns.se.