Så kan företag skapa nya värden i nätverkssamhället

Seminarium 2015.10.21

Lyssna

Medverkande

PER ANDERSSON, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
IRENE EK, analytiker, Tillväxtanalys
MIKAEL ERIKSSON BJÖRLING, Networked Society Lab, Ericsson
BEATA WICKBOM, digital strateg, leder diskussionen.