Sara Öhrvall föreslås bli ny ledamot i SNS styrelse

Sara Öhrvall är expert på digital transformation, produktutveckling och innovation med en bakgrund i Volvo, Bonnier och konsultbolagen Differ och Mindmill Network. Hon har även erfarenhet från styrelsearbete i bland annat Investor, SEB, Bonnier News, Umeå universitet och Vinnova och har under se senaste fem åren skrivit krönikör i Dagens industri om hur tekniken påverkar morgondagens samhälle. I augusti tillträder Sara Öhrvall som chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation i SEB, där hon kommer att ingå i den verkställande ledningen.

– Sara Öhrvall har stor erfarenhet som entreprenör och digital strateg och har ett starkt intresse för samhällsfrågor. Den kombinationen gör att hon kommer att tillföra viktiga insikter och nya perspektiv till SNS styrelsearbete, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

– Jag ser fram emot att bidra i SNS styrelsearbete. När digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden, blir SNS roll allt viktigare. För att tillvarata teknikens möjligheter till en positiv samhällsutveckling, krävs fler plattformar där aktuell forskning och ny kunskap diskuteras och används i utbyte mellan näringsliv, politik, offentlig verksamhet, säger Sara Öhrvall.

Sara Öhrvall föreslås väljas in i SNS styrelse den 12 juni då SNS Förtroenderåd sammanträder. Följande ledamöter föreslås för omval: Sarah McPhee (ordförande), Ann Carlsson, Anna Hedborg, Per Krusell, Monica Lindstedt, Lars G Nordström, Lars Strannegård, Gunnar Wetterberg och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).

Kontakt

Sara Öhrvall, sara.ohrvall@gmail.com, 0708-11 53 77
Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 0703-82 20 95