Ny ordförande för SNS vetenskapliga råd

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, är sedan 10 september ny ordförande för SNS vetenskapliga råd.

Johannes Lindvall är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om politiska institutioner, offentlig politik, intresseorganisationernas roll i det politiska beslutsfattandet och, mer allmänt, samspelet mellan stater och marknader. Han har även forskat vid Lincoln College i Oxford, och European University Institute i Florens, och varit gästforskare vid bland annat Harvard University.

Johannes Lindvall har varit ledamot i SNS vetenskapliga råd sedan 2015 och dessutom skrivit flera rapporter för SNS. Han ledde bland annat arbetet med SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin.

– Det är bra att det finns fristående organisationer som förmedlar viktiga forskningsresultat till allmänheten och till politiska och ekonomiska beslutsfattare. SNS är den viktigaste organisationen av det slaget i Sverige. Det vetenskapliga rådets uppgift är att bidra till kunskapsförmedlingen, i synnerhet att värna forskningens frihet och kvalitet. Det är en glädje för mig att få hjälpa till i det arbetet, säger Johannes Lindvall.

SNS vetenskapliga råd har flera viktiga uppgifter. Det ger rekommendationer både om forskningens långsiktiga inriktning och i enskilda forskningsprojekt samt är en betydelsefull länk till den svenska och internationella akademiska forskningen. Rådet följer och utvärderar också varje forskningsprojekt för att säkerställa att SNS högt ställda krav följs vad gäller vetenskaplig kvalitet och akademisk frihet. Läs mer här.

– Johannes Lindvall är en av Sveriges främsta forskare inom sitt område och han har även ett stort samhällsengagemang. Jag är övertygad om att han i sin nya roll kommer att fortsätta tillföra värdefulla perspektiv till vårt arbete, säger Mia Horn af Rantzien, vd för SNS.

Johannes Lindvall ersätter Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som nyligen valdes in i SNS styrelse.

Rådets medlemmar

Johannes Lindvall (ordförande) är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet

Robert Erikson är professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

Karin Jonnergård är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ari Kokko är professor i internationell ekonomi och internationellt företagande vid Copenhagen Business School

Katarina Nordblom är docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Per Strömberg är professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Kontakt

Johannes Lindvall, johannes.lindvall@svet.lu.se, 0733-27 42 84
Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 0703-82 20 95