Scenarier över framtidens elbehov

Hur kommer vår elanvändning att se ut i framtiden och vad innebär detta för elsystemets utveckling? Hur räknar vi på elbehovet och vad skiljer olika scenarier åt?

Medverkande

Fredrik Hedenus, biträdande professor i hållbar utveckling och systemanalys vid Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Lars Hjälmered (M), närings- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot

Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska kraftnät

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen

Lorentz Tovatt (MP), klimat- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare SNS.