Scenarier över framtidens elbehov

Webbinarium Mån 4 oktober 2021
Tid och plats

Måndag 4 oktober 2021, 10:00–11:15

Hur kommer vår elanvändning att se ut i framtiden och vad innebär detta för elsystemets utveckling? Hur räknar vi på elbehovet och vad skiljer olika scenarier åt?

Svenska kraftnät gör regelbundet framtidsscenarier för elanvändning och produktionskapacitet i elsystemet. Syftet är att identifiera framtida behov och utmaningar för kraftsystemet och på så sätt skapa förutsättningar för att kunna agera proaktivt. Lowina Lundström, divisionschef vid Svenska kraftnät, gästar SNS för att presentera deras senaste långsiktsanalys.

Även andra myndigheter och branschorganisationer gör löpande scenarier på området. Vilka antaganden ligger bakom att scenarier skiljer sig åt? Vilka insatser krävs från politikens och samhällets sida för att kunna möta de utmaningar som olika scenarier pekar mot? Och vad säger forskningen? För att diskutera detta deltar även Åsa Pettersson från branschorganisationen Energiföretagen, politikerna Lars Hjälmered (M) och Lorentz Tovatt (MP) samt Fredrik Hedenus från Chalmers tekniska högskola.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Medverkande

Fredrik Hedenus, biträdande professor i hållbar utveckling och systemanalys vid Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola

Lars Hjälmered (M), närings- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot

Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska kraftnät

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen

Lorentz Tovatt (MP), klimat- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!