Ska höghastighetstågen saktas in?

Ons 13 december 2017
Tid och plats

Onsdag 13 december 2017, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur ska staten fördela resurserna mellan upprustning, underhåll och nybygge i transportnätet? Och hur blir det med höghastighetstågen?

Trafikverket överlämnade nyligen sitt förslag till regeringen om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Regeringen väntas fatta beslut om planen under våren 2018. Åtgärderna omfattar förslag på hur statliga vägar, järnvägar, sjö- och luftfart och höghastighetsjärnvägen ska utformas.

Bidrar förslaget till att uppnå ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem? Vilken betydelse har höghastighetstågen? Vad innebär Trafikverkets föreslag om att bygga höghastighetstågen i etapper och att sänka maxhastigheten från 320 till 250 km i timmen?

Välkomna till samtal med Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, Crister Fritzson, vd på SJ och Maria Börjesson, professor vid VTI. Hon är medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2016, ”Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken.”

Medverkande

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket
Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Crister Fritzson, vd på SJ

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!