Ny myndighet för psykologiskt försvar

Ett samtal om Sveriges psykologiska försvar med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och den särskilde utredaren Anders Danielsson.

Medverkande

Mikael Damberg (S), inrikesminister

Anders Danielsson, särskild utredare för utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Han är landshövding för Västra Götaland och har tidigare varit generaldirektör för Säkerhetspolisen och Migrationsverket.

Linda Stensdotter Renman, seniorkonsult på 4C Strategies, en leverantör av konsulttjänster och mjukvarustöd inom samhällssäkerhet.

Mikael Tofvesson, enhetschef på enheten för skydd mot informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare, SNS.