SNS Analys nr 22. Medierna och det goda företaget

Maria Grafström Karolina Windell

SNS Analys 2014.11.28

Journalistiken får allt större makt att värdera företags agerande. Medierna sätter agendan för vad som anses vara rätt och fel i frågor som rör företagens roll och ansvar i samhället. Enskilda företag kopplas samman med moraliskt laddade frågor och dessa företag får sedan statuera exempel inom en hel bransch.

sns_analys_nr_22.pdf 319,0 KB PDF

Det är några av slutsatserna i SNS analysen Medierna och det goda företaget. I rapporten har författarna Maria Grafström och Karolina Windell undersökt hur fem börsföretags ansvar beskrivs och definieras i svenska dagstidningar under åren 1995-2012.

Resultaten visar att nyhetsrapporteringen om företags samhällsansvar tenderar att vara endimensionell:

  • Ett fåtal ansvarsfrågor står för en övervägande majoritet av publiciteten på detta område. Under den studerade perioden dominerar tre frågor: korruption, arbetsvillkor och miljö. Trots att frågor om ansvar är komplexa och saknar enkla svar är nyhetsrapporteringen ofta förenklad och återger endast ett perspektiv i taget. Ett reflekterande innehåll lyser ofta med sin frånvaro. Hela 69 procent av de artiklar som analyseras räknas som värderande.
  • I den mediala publiciteten kopplas företag ofta samman med en specifik ansvarsfråga. Därmed genomlyses företagets verksamhet sällan utifrån flera ansvarsperspektiv. Vanligen kritiseras företaget för bristande ansvar men det händer även att ett företag lyfts fram som ett gott exempel. Företag som själva får kommentera en ansvarsfråga har möjlighet att påverka värderingen av nyhetshändelsen och artiklarna blir då mindre negativt vinklade.
  • Den aktör som får mest utrymme i nyhetsmaterialet påverkar nyhetsagendan. Den som lyckas göra sig hörd på den mediala arenan får också möjligheten att påverka tolkningen och värderingen av ansvarsfrågor.

Läs författarnas debattartikel i Veckans Affärer här.