Marknaden för företagskontroll

Clas Bergström Kristian Rydqvist

Hur kontrollen över företag påverkas av reglering?

Marknaden för företagskontroll är en sammanfattande benämning på olika former av kontrollförvärv och försvar av kontrollen, det vill säga hur man förvärvar eller behåller majoriteten av rösterna, och därmed kontrollen, över ett företag. Boken behandlar denna marknads funktionssätt och hur den påverkas av regleringar.

Den aktuella svenska och europeiska regleringspolitiken och debatten avspeglar uppfattningen att det behövs ytterligare regleringar av marknaden. Men inget trovärdigt helhetsgrepp har ännu tagits, med följden att många företag är svagt underbyggda och ibland även motstridiga.

I boken undersöker författarna det principiella behovet av att reglera marknaden för företagskontroll och de analyserar systematiskt de ekonomiska konsekvenserna av de aktuella regleringsförslagen.