SNS Analys nr 26. Strategier för att möta småkommunernas utmaningar

Gissur Erlingsson Josefina Syssner Jörgen Ödalen

SNS Analys 2015.03.13

I dag har en av fyra kommuner färre än 10 000 invånare. Fallande befolkningstal i Sveriges småkommuner utgör en allt allvarligare utmaning.

sns_analys_nr_26.pdf 422,6 KB PDF

I det nya numret av SNS Analys Strategier för att möta småkommunernas utmaningar sammanfattar de senaste årens debatt i Sverige samt går igenom de vanligaste förslagen för hur dessa utmaningar ska mötas.

Forskarna menade vid presentationen av rapporten på SNS den 13 mars att de negativa implikationerna som följer av att småkommuner tappar invånare är flerfaldig. Urbaniseringen leder till att mindre kommuner får svårt att bibehålla service med kvalitet i hela kommunen då skatteintäkterna minskar.

”Det blir även svårt att rekrytera personer med rätt kompetens på mindre orter.”, sade Josefina Syssner, en av rapportförfattarna.

Under seminariet diskuterades även kommunsammanslagningar. Författarna granskar de förslag som framförts från olika håll och konstaterar att det inte är någon universallösning

”I glesbygden är det svårt att se hur sammanslagningar skulle kunna leda till avgörande effektivitetsvinster. Grundproblemet är långa avstånd och därför är det inte säkert att stordriftsfördelar skulle uppstå. Kommunsammanslagningar kan dessutom föra med sig demokratiproblem, särskilt när de tvingas fram uppifrån”, sade Gissur Erlingsson.

Författarna presenterade en annan möjlig strategi: att uppmuntra små och krympande kommuner att aktivt formulera en medveten anpassningspolitik. Gissur Erlingsson och Josefina Syssner menade att debatten i dag är allt för bristfällig och att diskussionen saknar långsiktiga strategier och prioriteringar. Ett politiskt samtal om framtiden i den krympande kommunen behövs.

Kommenterade rapporten gjorde Sören Häggroth, tidigare statssekreterare vid Finansdepartementet, generaldirektör för Fortifikationsverket samt utredare för Ansvarskommittén. Häggroths kommentar följdes av en paneldiskussion där Jörgen Ödalen, medförfattare till rapporten, och Peter Lindroth, ordförande i SmåKom deltog.

Peter Lindroth, Sören Häggroth, Jörgen Ödalen, Gissur Erlingsson och Josefina Syssner vid rapportlanseringen på SNS.
Peter Lindroth, Sören Häggroth, Jörgen Ödalen, Gissur Erlingsson och Josefina Syssner vid rapportlanseringen på SNS.

Press

Dagens Samhälle 2015-04-02: Krympande småkommuner undviker planera för framtiden

Värmlands Folkblad 2015-03-25: Handelskammaren har rätt

Barometern 2015-03-23: Högsby visar vägen

Hela Gotland 2015-03-23: Vart tog den lilla kommunen vägen?

Kvalitet & Förnyelse 2015-03-18: Kommunsammanslagningar ingen lösning för små kommuner

SVT Västnytt 2015-03-13: Sammanslagning inte lösningen för små kommuner

Trelleborgs Allehanda 2015-03-16: Slå ihop små kommuner

Bohuslänningen 2015-03-14: Skolpersonal eller skollokal?