SNS Analys nr 28. Teknisk utveckling och jobbpolarisering

Adrian Adermon Magnus Gustavsson

SNS Analys 2015.03.26

Datoriseringen leder till att medelinkomstjobben minskar i omfattning. Det gäller jobb med rutinmässiga arbetsmoment som växeltelefonistjobb, repetitiva industrijobb och bokföringsarbete.

sns_analys_nr_28_0.pdf 573,6 KB PDF

Det visar en ny studie av nationalekonomerna Adrian Adermon och Magnus Gustavsson.

Frågan om hur datorisering och robotisering påverkar arbetsmarknaden och löneutvecklingen har varit föremål för ett stort antal vetenskapliga studier. Forskning om utvecklingen i USA, Storbritannien och Tyskland har pekat mot att datoriseringen leder till att andelen höglöneyrken och låglöneyrken ökar, medan andelen medelinkomstyrken minskar.

I ett nytt nummer av SNS Analys: Teknisk utveckling och jobbpolarisering, sammanfattas den internationella forskningslitteraturen på området. Dessutom görs en analys av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 1975-2005.

Analysen visar att datoriseringen har haft markanta effekter på utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden efter 1990. Sedan dess har antalet sysselsatta i höglönejobb ökat med 150 000, samtidigt som lika många medelinkomstjobb försvunnit. Antalet låginkomstjobb har varit i stort sett oförändrat. Analysen bekräftar att denna tudelning av den svenska arbetsmarknaden kan hänföras till datoriseringen.

– Vår studie visar att datoriseringen bidragit till en tudelning av den svenska arbetsmarknaden, enligt samma mönster som påvisats i andra länder. Det är i dagsläget svårt att säga hur datoriseringen kommer att påverka arbetsmarknaden på längre sikt, men klart är att Sverige och världen står inför potentiellt dramatiska förändringar, säger Magnus Gustavsson.

Detta är det första rapporten inom SNS nya forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld.

Press

Forum 2015-04-24: Datorisering försvagar medelklassen

SvD 2015-04-06: Hur ska vi rädda medelklassen?

Sydsvenskan 2015-04-03: Utmanad arbetslinje

Kollega 2015-03-26: Billigare maskiner polariserar arbetsmarknaden

Blekinge Läns Tidning 2015-03-26: Hotet mot medelklassen

Uppsala Nya Tidning 2015-03-26: Datorisering slår ut jobb