SNS Analys nr 33. Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys

Kerstin Enflo

SNS Analys 2016.01.22

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, har studerat den regionala ojämlikhetens utveckling i Sverige under perioden 1860-2010. Rapporten visar att Sverige var mindre jämlikt 1860 än idag.

sns_analys_nr_33.pdf 494,1 KB PDF

1980 var de regionala klyftorna som minst. Men sedan dess har utvecklingen inneburit ökande regionala ojämlikheter, både vad gäller BNP per invånare och befolkningstäthet. Nu är klyftorna lika stora som på 1930-talet.

Tillväxten är idag koncentrerad till storstadsregionerna, vilket drivs av den kunskapsbaserade och högteknologiska ekonomin. På tättbefolkade områden kan kunskapsnivåerna öka mer och i sin tur generera tillväxt både inom den egna sektorn och fler arbetstillfällen i tjänstesektorn.

Lena Ek, ordförande, Södra och f.d. miljöminister (C) tackade för en bra rapport och framhöll bland annat vikten av infrastruktur och bättre tillvaratagande av landets råvaror:

Mycket av det tillväxtbyggande finns utanför storstäderna. Industrin ligger inte i Stockholm. Godstrafiken – inte persontrafiken – har de största bristerna och behoven av förbättrad järnväg och infrastruktur.

Britta Flinkefeldt, kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun underströk dessutom glesbygdens behov av förbättrat samarbete med universitet och ökat utbud av distansutbildningar.

Medverkande

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet
Lena Ek, ordförande, Södra och f.d. miljöminister (C)
Britta Flinkefeldt, kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun
Lars Wikström, avdelningschef regioner på Tillväxtverket,

Seminariet modererades av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Se seminariet via SVT Forum här.