SNS Analys nr 58. Städer och stora datamängder

Edward Glaeser

SNS Analys 2019.09.24

Den snabbt ökande tillgången på stora datamängder (big data) från olika digitala tjänster innebär betydande möjligheter för politiker och stadsplanerare att förbättra samhällsservicen i städer, enligt Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University.

sns-analys-58.pdf 274,5 KB PDF

Ett problem vid stadsutveckling är att förutse hur människor kommer att bete sig: Blir det trängsel om den nya rondellen byggs? Vilka tider används lekparken mest? Leder småbutiker till mer gatuliv? Glaeser menar att de datamängder som numera finns tillgängliga från exempelvis Google Street View, Yelp och de ”digitala fotavtryck” som vi hela tiden lämnar när vi använder internet i vår vardag kan vara till nytta. Om den här typen av data bearbetas med hjälp av prediktiva algoritmer, kan de ge städernas politiker värdefulla beslutsunderlag.

Data som genereras i våra smartphones ger ofta mer aktuell och geografiskt precis information än officiell statistik. Därför kan den officiella statistiken förbättras genom att kombineras med den här typen av användardata.

Den största potentialen ligger i att de här nya, stora och detaljerade datamängderna ger betydligt bättre möjligheter att förstå orsakssamband om de kopplas ihop med oförutsedda förändringar i städerna, till exempel höjda parkeringsavgifter eller öppnandet av en ny stor arbetsplats. På det sättet skapas nya möjligheter att utvärdera policyförändringar. Men Glaeser lyfter även fram att stora datamängder kan vara till nytta vid drift av offentlig service så väl som i prognoser över framtida ekonomisk aktivitet.

– Edward Glaeser är en av världens främsta urbanekonomer. Vi är mycket glada över att han har sammanställt resultaten från några av de senaste studierna han genomfört tillsammans med sina forskarkollegor i en SNS Analys. Förhoppningsvis bidrar rapporten till diskussionen om hur olika samhällsaktörer här i Sverige kan använda de nya datakällorna, säger Mia Horn af Rantzien, vd för SNS.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Författare

Edward Glaeser, professor i nationalekonomi, Harvard University