SNS Analys nr 9. Könsbalans leder till mer engagerad styrelse

Karin Thorburn

SNS Analys 2013.03.20

Lyssna

Lyssna på presentationen

Finansforskaren Karin Thorburn har för SNS räkning gjort en översikt över den senaste forskningen om effekterna av könsbalans i styrelserummen. Forskningen tyder på att styrelser med fler kvinnor är mer aktiva i sin övervakande funktion och skärper kraven på lågpresterande vd:ar.

sns_analys_nr_9.pdf 249,8 KB PDF

I USA går det också att påvisa ett positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och könsbalansen i företagets ledningsgrupp. Dessutom har kvinnliga ledamöter en högre närvarofrekvens än män och det går att se en positiv effekt även på männens närvarofrekvens när kvinnoandelen ökar.

Däremot går det inte att utifrån forskningen bevisa ett orsakssamband mellan kvinnors styrelserepresentation och företagets lönsamhet. Det kan helt enkelt vara så att framgångsrika företag är bättre på att ta in kvinnor i styrelsen.

I rapporten diskuteras det aktuella förslaget från EU att införa lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser.

Utifrån forskningsläget finns det ingen anledning att tro att kvotering skulle få negativa effekter på bolagets värdeutveckling. Däremot går det inte att bevisa att fler kvinnor i styrelsen med automatik leder till högre lönsamhet.

Debatt

Karin Thorburns debattartikel på Newsmill

Om SNS Analys

SNS Analys syftar till att i kortform göra forskningen tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra till att forskningen når ut i medierna.