SNS Beredskapskommission: En bred översikt av svensk krisberedskap

Referensgruppen samlades på ett inledande seminarium.

I början av året startade SNS Beredskapskommission som tar ett brett grepp om svensk beredskap. Projektet ska pågå under tre år med fokus på samhällsekonomiskt effektiv beredskap och vilka insatser som gör mest nytta. Arbetet berör alltifrån säkerhetsläget till klimatförändringarna och risken för nya pandemier. En utgångspunkt är att det krävs gemensamma insatser från olika samhällsaktörer för att bygga god motståndskraft.

I höst lyfter projektet bland annat Natomedlemskapet och vad det innebär för det civila beredskapsarbetet. Och de rättsliga förutsättningarna för att involvera näringslivet i försörjningsberedskapen.

»I dag är tyvärr hoten mot Sverige både skarpare och mer komplexa än tidigare. Då är det givet att satsa på stärkt beredskap, men långt ifrån lika självklart hur det ska ske. Vi som engagerar oss i projektet vill bidra till kunskap om vilka insatser som gör mest nytta«, säger referensgruppens ordförande Annemarie Gardshol, koncernchef och vd för PostNord.

Hur stärker vi försörjnings­beredskapen? Seminarium med regeringens särskilde utredare

Återuppbyggnaden av det civila försvaret har påbörjats och många privata aktörer ansvarar i dag för flera viktiga samhällsfunktioner. På ett seminarium tidigare i år berättade Pär Malmberg, utredare för näringslivets försörjningsberedskap, om utredningens pågående arbete.

Sedan följde ett samtal med publiken om hur Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid kris. Och hur höjd beredskap kan stärkas inför kris och ytterst krig. Se seminariet här: Hur stärker vi Sveriges försörjnings­beredskap? – SNS

Läs intervju med Pär Malmberg i Göteborgsposten

Beredskapskommissionens Referensgrupp

En viktig del av SNS Beredskapskommission är den referensgrupp som följer och bidrar till projektet. Gruppen består av aktörer från civilsamhälle, näringsliv och offentlig förvaltning, och träffas flera gånger per år för att utbyta erfarenheter med forskare och med varandra.

Referensgruppen består av representanter från Adda, Apoteket, Arla Foods, Ellevio, Energimyndigheten, Ericsson, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Försvarsdepartementet, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Helsingborg stad, ICA Gruppen, Keolis, Livsmedelsverket, Landsorganisationen i Sverige (LO), Länsstyrelsen Stockholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), PostNord, Region Stockholm, RISE, Saab, Svenska Bankföreningen, Svenska kraftnät, Svenska kyrkan, Systembolaget, Trafikverket och Volvo Defense.

Läs intervjuer med tre av medlemmarna i referensgruppen och se genomförda seminarier här: SNS Beredskapskommission