SNS Demokratiråd om vägval för starkare lokal demokrati

Seminarium Ons 27 april 2022
Tid och plats

Onsdag 27 april 2022, 14:00–15:30
SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar.

Tuffa prioriteringar görs dagligen i Sveriges kommuner och ibland står valet mellan dåliga och ännu sämre alternativ. Besluten blir inte enklare av ihållande trender med åldrande befolkning, liksom växande kommuner i storstadsområden och krympande kommuner i glest befolkad landsbygd. Dessutom höjs röster för att begränsa det kommunala självstyret. Mot den bakgrunden granskar SNS Demokratiråd den lokala demokratins hälsotillstånd och hur kommunernas arbete kan organiseras för ett tydligare ansvarsutkrävande, mer rättssäker förvaltning och bättre politiska beslutsprocesser.

Forskarna studerar bland annat för- och nackdelar med olika beslutsformer samt de komplexa förhållandena mellan politik och förvaltning. Analysen mynnar ut i ett antal förslag till reformer för att stärka den lokala demokratin.

Rapporten finansieras med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner.

Medverkande

SNS Demokratiråd 2022
Gissur Ó Erlingsson (ordförande), professor i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Kommentatorer
Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka (deltar via länk)

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Kaffe och bulle serveras till dem som deltar på SNS.

Anmäl dig via någon av anmälningslänkarna.

Vid avanmälan efter den 26 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även fastän seminariet är kostnadsfritt).

Välkommen!