SNS Demokratirapport 2017: Hur mår den svenska demokratin?

Ons 22 november 2017
Tid och plats

Onsdag 22 november 2017, 12:30–14:00
I riksdagens lokaler: Nubiska rummet, ingång Riksdagshuset östra, Norrbro 1B

Konstitutionsutskottets presidium bjuder in till ett samtal om den svenska demokratin tillsammans med riksdagsledamöter och författare till SNS Demokratirapport 2017.

Under seminariet samtalar ledande experter om SNS rapport och om skicket på den svenska demokratin. Rapporten belyser den svenska parlamentariska demokratins funktionssätt, särskilt när det gäller partisystemets framväxt, regeringsbildningen och det politiska beslutsfattandet i riksdagen.

Medverkande

Rapporten presenteras av:
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Kommentarer från:
Marta Obminska (M), ledamot i Konstitutionsutskottet
Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp

Seminariet inleds av Beatrice Ask (M), ordförande i Konstitutionsutskottet och avslutas av Björn von Sydow (S), vice ordförande i Konstitutionsutskottet.

Diskussionen leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Tid och plats

Onsdagen den 22 november 12:30–14:00 i riksdagens lokaler: Nubiska rummet, ingång Riksdagshuset östra, Norrbro 1B. Lunchsmörgås serveras från 12:00.

Anmälan

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan sker till sofia.widegren@riksdagen.se. OBS! Medtag legitimation.

Varmt välkommen!