Demokratirådets rapport 2004. Demokratins grundlag

Olof Petersson Lauri Karvonen Eivind Smith Birgitta Swedenborg

Demokratirådets rapport 2004 Demokratins grundlag 3,4 MB PDF

Den trettio år gamla regeringsformen har så stora brister att den bör bytas ut. Konstitutionella reformer skulle stärka den svenska folkstyrelsen. Den lokala självstyrelsen kan förverkligas genom nedbantade och friare kommuner. Riksdagen behöver kompletteras med en folkvald senat med uppgift att övervaka det demokratiska systemets funktionssätt.