SNS Förtroenderådsmöte och presentation av 2015 års Konjunkturrådsrapport

Tor 15 januari 2015
Tid och plats

Torsdag 15 januari 2015, 16:00–21:30
Moderna Museet.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter rådets sammanträde i januari presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd. Finansminister Magdalena Andersson kommenterar.

SNS Konjunkturrådsrapport 2015 Den svenska skulden fokuserar på hushållens och företagens skuldsättning.

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar professor PETER ENGLUND, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (ordförande); professor BO BECKER, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm; ekon.dr TORBJÖRN BECKER, SITE, Handelshögskolan i Stockholm; fil.dr MARIEKE BOS, SOFI, Stockholms universitet och adj. professor PEHR WISSÉN, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Samtalet leds av MIA ODABAS, ekonomijournalist.