SNS Helsingfors: Corporate Governance – a Nordic model

Mån 9 februari 2015
Tid och plats

Måndag 9 februari 2015, 14:00–17:00
Hanaholmen, Esbo, Helsingfors.

SNS har i ett unikt projekt samlat en grupp ledande nordiska experter inom bolagsstyrning för att definiera och beskriva den nordiska bolagsstyrningsmodellen. Resultatet av detta arbete är nu samlat i en ny bok, The Nordic Corporate Governance Model vilken presenteras vid SNS Helsingfors nästa möte måndagen den 9 februari.

Vilka är likheter och skillnader inom, aktiebolagslag, självreglering och praxis inom bolagsstyrningen i de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland? Vilka gemensamma drag är utmärkande för nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv? Och vilken betydelse kan ett samlat nordiskt agerande i bolagsstyrningsfrågor tänkas ha för den fortsatta EU-regleringen inom området?

En av slutsatserna i rapporten är att nordisk bolagsstyrning skapar drivkrafter för aktivt och långsiktigt ägande samtidigt som den erbjuder ett starkt skydd för minoritetsägare.

Projektet har i Finland sponsats av Roschier, Solidium, KPMG, Varma, Börsstiftelsen och Hanaholmen. DIF Directors Institute of Finland och Hanken Centre for Corporate Governance har bidragit med expertis.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt, men kräver registrering på förhand. Registrering görs senast måndagen den 2 februari på www.hanaholmen.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors