Redovisa företagsledarnas förmåner!

Ragnar Boman Lennart Låftman

Rikta strålkastarna uppåt.

Tiden är nu mogen för att höja kraven på öppen och konsistent redovisning av ledande befattningshavares förmåner. Boken analyserar ”fallskärmsavtal” och företagsledarnas förmåner i allmänhet, vilka debatterats allt intensivare i Sverige under de senaste åren. Ytterst handlar det om aktiemarknadens förtroende för bolagen och deras ledningar. Alla måste kunna lita på att besluten om chefernas anställningsförmåner fattas i korrekta former. Lika viktigt är att informationen om ersättningen är öppen och tydligt. Författarna presenterar även konkreta förslag om när, hur och vilken information som bör lämnas.