SNS i Almedalen: nya utmaningar för svensk energiförsörjning

Tid och plats

Måndag 1 juli 2019, 13:15–14:00
Bryggarsalen, Mellangatan 54, Visby

Den framtida energiförsörjningen är en central fråga både för klimatet och för näringslivets konkurrenskraft. Hur ska Sverige klara en fossilfri energiförsörjning i framtiden? Vad krävs för att ställa om och möta den ökande efterfrågan på el i samhället?

SNS bjuder under Almedalsveckan in till ett seminarium om de utmaningar som svensk energiförsörjning står inför. Vilka innovationer och styrmedel fordras i våra storstäder där energibehoven är som störst? Och vilka är utmaningarna med att klara leveranssäkerheten och utbyggnaden av elnäten när elproduktionen tycks bli alltmer beroende av väderlek?

Per Langer, sverigechef för elbolaget Fortum, Johan Lindehag, vd för elnätsbolaget Ellevio, Lowina Lundström, divisionschef vid Svenska kraftnät, och Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen deltar i samtalet.

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, inleder samtalet med en forskarkommentar kring den svenska energiförsörjningen. John Hassler är ordförande för SNS Konjunkturråd 2020, som handlar om den svenska klimatpolitiken och som lanseras i januari nästa år.

Medverkande

John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Per Langer, sverigechef, Fortum
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Lowina Lundström, divisionschef, Svenska kraftnät
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen

David Sundström, forskningsledare SNS, leder samtalet.

Anmälan och frågor

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla enligt principen om först till kvarn. Ingen föranmälan krävs. Om du har frågor, vänligen kontakta projektledare Anna Hasselqvist Haglund, anna.haglund@sns.se.

Varmt välkommen!