SNS i Almedalen. Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Tid och plats

Söndag 2 juli 2017, 14:00–15:15
Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby

Vilka är de främsta utmaningarna för svensk vård och omsorg? Och är vi rustade att möta dem? Anders Anell, professor i företagsekonomi, ger sin syn på förutsättningarna för vård och omsorg i det 21: a århundradet.

Vi blir rikare och lever allt längre. Det ökade välståndet medför dock ökade behov och krav på vården och omsorgen. Samtidigt har sektorn betydande rekryteringsutmaningar.
Ny teknik och digitalisering kan bidra till att effektivisera arbetsprocesser och använda personalens kompetens på ett bättre sätt. Men hur gör vi för att ta tillvara de här möjligheterna? Och hur ska vårdens och omsorgens kompetensförsörjning säkras?

SNS bjuder in till ett samtal med ledande experter och beslutsfattare om förutsättningarna för svensk vård och omsorg i det 21: a århundrandet.

Seminariet syftar till att samla information till ett kommande forskningsprojekt på SNS om vård och omsorg som startar under våren 2018.

Medverkande

Andes Anell, professor i företagsekonomi, Lunds universitet, och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 ”Vårdens utmaningar”
Peter Gille, vd, Cambio Healthcare Systems
Anna Nergårdh, regeringens särskilde utredare i arbetet med en strukturreform av svensk hälso- och sjukvård
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
Britta Wallgren, sverigechef, Capio
Martin Ärnlöv, vd, Bräcke Diakoni

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Anmälan och frågor

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla enligt principen om först till kvarn. Ingen föranmälan krävs. Om du har frågor, vänligen kontakta projektledare Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se.

Mer information om seminariet finns på Almedalsveckans kalendarium.

Tid och plats

Söndagen den 2 juli kl. 14:00–15:15, på Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby.