SNS Job Market 2019

Mån 16 december 2019
Tid och plats

Måndag 16 december 2019, 08:30–16:30
Central Hotels konferenslokaler, Vasagatan 38, Stockholm

SNS arrangerar för fjärde året i rad SNS Job Market. Vi välkomnar arbetsgivare till en unik chans att träffa ett fyrtiotal doktorander i nationalekonomi som disputerar i Sverige under det kommande året.

SNS Job Market vänder sig till dig som söker kompetens i matematik, datahantering och avancerad statistisk analys med tillämpning i beteendeekonomi, finans, arbetsmarknad, miljö, hälsa, innovation, makroekonomi och mikroekonomi.

Doktoranderna presenterar kortfattat sin forskning och det ges många tillfällen till informella samtal och mingel under dagen.

Doktoranderna kommer bland annat från Göteborgs universitet, Jönköping University, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Alla deltagare får i förväg ta del av doktorandernas cv:n och uppsatser.

Anmälan

Vill du, eller en kollega, delta i årets SNS Job Market? Anmäl ditt intresse till Adrian Ekström, adrian.ekstrom@sns.se senast fredag den 8 november. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!