Hur underlätta för bättre beslut vid pensionssparande?

Seminarium 2016.11.15

Lyssna

Genom att ta bort det automatiska uttaget i tjänstepensionssystemet vid 65 års ålder försvinner ”knuffen” att gå i pension. Att på så vis ändra utformning av beslutssituationen när människor närmar sig pensionen kan bidra till att fler väljer att arbeta vidare och till att pensionsåldern höjs. Det är en av slutsatserna i SNS Analysen Nudge och pensioner skriven av Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi.

I rapporten presenteras forskning om hur människors pensionsbeslut kan påverkas genom att uppmuntra dem att välja ”rätt”, så kallad nudge. Nudge handlar om att påverka människors beteende genom att göra små förändringar i beslutsmiljön, utan att ändra de alternativ som finns att välja mellan eller själva rätten att välja. Forskningen om nudge har tidigare använts inom områden som hälsa, miljö och sparande. Rapportens slutsatser:

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet, som tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Rapporten presenterades på SNS den 14 november och då fastslog Fredrik Carlsson att informationen kring sparande är komplex, och ofta är det mödosamt för spararen att få en bra överblick, varför besluten blir svåra. I sådana lägen kan nudge användas för att underlätta. En utgångspunkt är då att den som utformar en nudge bättre vet vilket beslut som är ”rätt.”

Ett annat problem då vi ska bestämma oss gällande pensionssparande är att effekterna blir synliga först långt in i framtiden. Det kan leda till att vi själva anser att vi sparar för lite.

Vi människor är helt övertygade om att vi kommer spara mer nästa år, men så när framtiden väl är här så gör vi inte det. Vi fokuserar för mycket på nuet.

I de fallen kan det vara effektivt att skapa ett ”Spara mer imorgon-program” inom tjänstepensionssystemet. Sparare skulle då på förhand förbinda sig att spara en viss andel av sina framtida löneökningar.

För att utforma en effektiv nudge krävs dock djupa kunskaper om varför människor väljer och sparar som de gör idag. Till exempel är det inte alls uppenbart vad målet för nudging inom pensionssparande skulle vara, då det inte är självklart om människor bör spara mer eller mindre. Forskningen om nudge och pensioner är också bristfällig, då inga systematiska studier gjorts. Effekter av nudge på det totala sparandet är till exempel högst oklar, konstaterade Fredrik.

Då en sparare ökar sitt pensionssparande på grund av en nudge vet vi inte om hen samtidigt minskar andra former av sparande.

Därmed blir det högst oklart om en nudge som ökar pensionssparandet faktiskt ökar det totala sparandet.

Rapporten kommenterades av Tomas Flodén, stabschef på AMF, Ole Settergren, chef för Analysavdelningen, Pensionsmyndigheten, och Solveig Zander, riksdagsledamot för Centerpartiet och medlem i riksdagens Pensionsgrupp.