SNS Jönköping: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Fre 25 april 2014
Tid och plats

Fredag 25 april 2014, 12:00–13:30
Hotell John Bauer, Jönköping.

Genomgår Sverige och de andra nordiska länderna i dag det systemskifte som man i början av 1990-talet främst talade om? På detta tema bjuder SNS Jönköping in till ett lunchseminarium fredagen den 25 april.

Lars Trädgårdh
Lars Trädgårdh

Debatten om det civila samhällets roll i demokratin och välfärden har tagit ny fart under de senaste åren. Frågan är om Sverige och de andra nordiska länderna i dag faktiskt genomgår det systemskifte som man i början av 1990-talet främst talade om.

Förändras balansen mellan offentliga åtaganden, frivilliga insatser, non-profitföretag och vinstdrivande aktörer? Är civilsamhället på väg att förändra sin roll inom ramen för en omförhandling av den nordiska modellen? Vilken roll spelar civilsamhället i välfärdens framtida organisering och för övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen?

Dagens gäst är LARS TRÄGÅRDH, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. Hans forskning, som till stor del bedrivits i USA sedan 1970-talet men under senare år också i Sverige, kretsar kring olika aspekter av välfärdsstaten och det civila samhället. Bland hans verk kan nämnas Civilsamhället klämt mellan stat och kapital och Den svala svenska tilliten (båda utgivna på SNS Förlag 2013) samt Är svensken människa? (med Henrik Berggren).

Anmälan

Senast onsdagen den 23 april till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, tfn 036-34 65 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping
Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Elisabeth Sandberg