SNS Jönköping: De ungas flytt till staden – regionens utmaningar

Tid och plats

Tisdag 5 april 2016, 12:00–13:30
Restaurang Guvernören, Vallgatan 3, Jönköping

Tisdagen den 5 april hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om utmaningarna för Region Jönköpings län.

I Sverige idag tappar 85 procent av landets kommuner sina unga. Detta gäller bland annat för Jönköpingregionens mindre orter där man kan se en stor utflyttning av yngre personer. På sikt är detta en stor utmaning för regionen. Utflyttningen av unga påverkar regionen ekonomiskt, socialt och politiskt och gör bland annat att det blir svårare för det lokala näringslivet att attrahera och rekrytera rätt medarbetare.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, talar om varför vi ser den här utvecklingen och vilka effekter det får för regionens mindre kommuner och för regioncentrum, Jönköping. Hon talar också om hur våra kommuner skulle kunna arbeta mer strategiskt med denna utmaning.

Johanna Nilsson kommenterar Charlottas presentation. Johanna Nilsson är nationalekonom och grundare av initiativet Härifrån samt aktiv på harifran.nu, en blogg om platsens betydelse.

Anmälan

Senast fredagen den 1 april till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!

SNS Jönköping

Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson