SNS Jönköping: Demokratifrågor, terrorism och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien

Tis 18 november 2014
Tid och plats

Tisdag 18 november 2014, 12:00–13:30
Konferenslokalen "Utsikten" på Jönköping Airport.

Tisdagen den 18 november besöker Magnus Norell SNS Jönköping för ett lunchmöte och föredrag om demokratifrågor, terrorism och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien.

Magnus Norell, European Foundation for Democracy. Foto: Christine Olsson
Magnus Norell, European Foundation for Democracy. Foto: Christine Olsson

Magnus Norell är senior policy advisor på European Foundation for Democracy (EFD). Magnus har tidigare varit forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har specialiserat sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien, främst Afghanistan och Pakistan.

Anmälan

Senast fredagen den 14 november till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, telefon 036-36 51 11.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping

Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder