SNS Analys nr 1: Människans drivkrafter. Behovet av psykologi i ekonomisk analys

Tore Ellingsen

SNS Analys 2011.06.14

I det första numret av skriftserien SNS Analys skriver Tore Ellingsen om behovet av psykologi i ekonomisk analys.

sns_analys_nr_1_manniskans_drivkrafter-_behovet_av_psykologi_i_ekonomisk_analys_1.pdf 231,4 KB PDF

Psykologi har alltmer börjat intressera ekonomer. Forskningen om rent individuella beslut har länge varit stark, men fokus har nu förflyttats till sociala beteenden. I vilken mån är människor altruistiska, ömsesidiga, normdrivna och statussökande? Denna översikt ger smakprov på forskningsresultat och diskuterar hur dessa insikter påverkar de råd som ekonomer kan ge till chefer och politiker.