SNS Jönköping: Du sköna nya medievärld?

Tid och plats

Onsdag 4 maj 2016, 12:00–13:30
JP-huset, Skolgatan 24, Jönköping

Onsdagen den 4 maj hälsar SNS Jönköping dig välkommen till ett möte om medier i förändring.

Dagens medielandskap befinner sig mitt i en omvälvande förändring. Den tekniska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar och spelregler för en bransch som länge varit oförändrad. De teknologiska möjligheterna för att sända och ta emot medierat innehåll har aldrig varit bättre. Samtidigt som konkurrensen från globala jättar som Google, Facebook och Netflix ställer de svenska medieföretagen inför stora ekonomiska utmaningar. Det gäller inte minst de företag som ägnar sig åt lokal nyhetsförmedling.

Jonas Ohlsson, medieforskare vid Göteborgs universitet, presenterar och diskuterar de viktigaste utvecklingslinjerna på medieområdet under 2000-talet. Förändrade publik- och annonsörsbeteenden kopplas samman med mediebranschens ekonomiska och strukturella utveckling, nationellt såväl som lokalt.

Anmälan

Senast fredagen den 29 april till Jens Claesson, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!

SNS Jönköping

Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson