Nya insikter från SNS forskning

Seminarium 2019.06.14

02:10
Den komplexa tjänstepensionen. Mikael Elinder, docent och lektor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och även verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

17:51
Medicinsk utbildning för framtidens vård. Li Felländer-Tsai, professor, överläkare i ortopedi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

32:04
Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? Henrik Andersson, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

45:27
Vad gör SNS referensgrupper? Urban Englund, styrelseordförande Praktikertjänst, och Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen, berättar om hur referensgrupperna till SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet och Lärdomar om integration arbetar.