SNS Jönköping: Elmarknadens ekonomi

Tid och plats

Torsdag 16 maj 2013, 12:00–14:00
Svenskt näringsliv, Skolgatan 4, Jönköping.

Välkommen på lunchpresentation av ”Vad ska prisskillnader på elen vara bra för?” som bygger på aktuell forskning inom ramen för IFN:s forskningsprogram ”Elmarknadens ekonomi”. Syftet med programmet är att utifrån vedertagen nationalekonomisk teori och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv studera elförsörjningens organisering, funktionssätt och reglering.

Presentationen hålls av Thomas Tangerås, programchef IFN.

Anmälan

Senast tisdagen den 14 maj till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping