SNS Jönköping: Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa

Ons 21 oktober 2015
Tid och plats

Onsdag 21 oktober 2015, 12:00–13:30
Hotell John Bauer, Södra strandgatan 15, Jönköping

Rapporten Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa undersöker vilken betydelse familjens ekonomiska och sociala situation har för ungas hälsa. Hur ser till exempel sambandet ut mellan hälsa och skolresultat? Den 21 oktober presenterar forskaren Anna Sjögren rapporten hos SNS Jönköping.

Forskarna och författarna Helena Svaleryd, Eva Mörk och Anna Sjögren har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa, mätt med mortalitet, sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivningar, i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet.

Rapporten tar också upp hur det har gått senare i livet för personer som upplevt sjukdom under barndomen och hur barns hälsa påverkas om deras föräldrar tar emot ekonomiskt bistånd.

Anmälan

Senast måndagen den 19 oktober till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson