SNS Jönköping: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Ons 30 januari 2013
Tid och plats

Onsdag 30 januari 2013, 12:00–14:00
KPMG, Södra Strandgatan 13 B, Jönköping.

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Rapporten presenteras av KATARINA NORDBLOM, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Anmälan

Senast måndagen den 28 januari till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, tfn 036-34 65 11.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Claes Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Claes Häger, Leif Melin, Elisabeth Sandberg, Therese Sjölundh