Vilken roll spelar ersättnings­modellerna inom äldreomsorgen?

Seminarium 2017.09.06

Lyssna

Hur bör ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen utformas? Vilken betydelse har de för kvalitetsutveckling och för de anställdas handlingsutrymme? Välkommen till ett samtal med
Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman och civilminister Ardalan Shekarabi.

Medverkande

Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreomsorg, Aleris
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola
Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet
Ardalan Shekarabi, civilminister
Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka kommun

Diskussionen leds av Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS.