Vilken roll spelar ersättnings­modellerna inom äldreomsorgen?

Seminarium 2017.09.06

Hur bör ersättningsmodellerna inom äldreomsorgen utformas? Vilken betydelse har de för kvalitetsutveckling och för de anställdas handlingsutrymme?

Medverkande

Kristin Ahne, affärsområdeschef äldreomsorg, Aleris

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Ardalan Shekarabi, civilminister

Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör, Nacka kommun

Diskussionen leds av Evelina Björkegren, forskningsledare på SNS.