SNS Jönköping: Mediernas kris och möjligheter

Tid och plats

Onsdag 26 mars 2014, 12:00–14:00
Herenco, Skolgatan 24, Jönköping.

Det senaste decenniet har en strukturomvandling skett inom mediebranschen och marknaden ser dyster ut. Papperstidningens nedgång och medieföretagens kärva ekonomi gör att det talas om en mediebranschens kris. På detta tema bjuder SNS Jönköping in till lunchseminarium onsdagen den 26 mars.

Allt fler konsumenter väljer bort papperstidningen till fördel för nätbaserade nyheter, vilka visat sig svåra att ta betalt för. Vidare har det under en längre tid skett en minskning i dagspressens annonsintäkter. Detta gör att det talas mycket om en mediebranschens kris. Vilka är krisens orsaker och hur kan medierna handskas med de förändrade förutsättningarna? Kan man tala om någon ljusning för medierna att överleva in i framtiden?

Kring dessa frågor talar STEFAN MELESKO, docent i medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vid SNS Jönköpings nästkommande seminarium. Vi får också kommentarer från MATS OTTOSSON, redaktionschef och ansvarig utgivare Jönköpingsposten.

Anmälan

Senast måndagen den 24 mars till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, tfn 036-34 65 11.

Varmt välkommen!
Styrelsen SNS Jönköping