SNS Jönköping: Ny politik för ökat bostadsbyggande

Mån 17 februari 2014
Tid och plats

Måndag 17 februari 2014, 08:00–09:30
Hotel Savoy, Brunnsgatan 13-15, Jönköping.

OBS På grund av stort intresse flyttas mötet till större lokal!

Stefan Attefall
Stefan Attefall

Vilken politik behövs för ökat byggande i Sverige? Vad hindrar en önskvärd ökning så att bostadsbyggandet kan möta efterfrågan? Utgör det kommunala planmonopolet ett hinder för effektivare lösningar? Hur bedömer regeringen läget, vilka är problemen och vilka åtgärder vill man genomföra för att få ett ökat bostadsbyggande i landet?

Hur ser det ut i Jönköping, vad behövs för ett ökat bostadsbyggande? Vilka är förväntningarna på bostadspolitiska åtgärder?

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall ger sin och regeringens syn på bostadsbyggandet i dag och i framtiden. Situationen i Jönköping kommenteras av Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun, och Michael Nilforsen, Brandtornet AB.

SNS gav i höstas ut rapporten Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, där tre forskare från KTH ger förslag på åtgärder för att främja bostadsbyggandet.

Anmälan

Senast torsdagen den 13 februari till Claés Ericson, cler01@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 10.

Varmt välkommen!
SNS Jönköping
Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson