SNS Jönköping: Regionala flygplatser- behövs de?

Tor 23 april 2015
Tid och plats

Torsdag 23 april 2015, 12:00–13:30
Jönköping Airport AB

SNS Jönköping bjuder in till samtal med Peter Larsson, vd för Svenska regionala flygplatser.

Det finns 36 regionala flygplatser i Sverige, från Pajala i norr till Kristianstad i söder. 2007 släpptes utredningen Framtidens flygplatser- utveckling av det svenska flygplatssystemet.

I enlighet med flygplatsutredningens förslag övertog i april 2010 ett statligt bolag de flygplatser som dittills tillhört Luftfartsverket. De icke-statliga flygplatserna med reguljärtrafik drivs numera i huvudsak av kommuner och regioner och vissa fall av privata ägare. Dessa flygplatser företräds av Svenska regionala flygplatser AB.

De regionala flygplatserna har färre passagerare än de statliga vilket påverkar ekonomin, underskott i verksamheten är vanligt. Samtidigt kan en flygplats spela stor roll för en regions tillgänglighet och utveckling. Hur ska framtidens flyglinjetrafik utformas?

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder