SNS Jönköping: Utvecklingen i Kina

Ons 30 september 2015
Tid och plats

Onsdag 30 september 2015, 12:00–13:30
Jönköping Airport i lokalen Utsikten

SNS Jönköping bjuder in till samtal med Johan Andrén, kontorschef på Handelsbanken i Hong Kong.

Utvecklingen i Kina har sedan slutet av 70-talet varit snabbare än något annat lands. 2010 blev Kina världens näst största ekonomi efter USA, mätt i BNP. Men de senaste åren har utvecklingen bromsat in och instabiliteten på den kinesiska börsen påverkar aktiemarknader världen över.

Hur ser utvecklingen ut framöver? Vad kan vi vänta oss? Hur påverkas västvärlden och världsekonomin?

Anmälan

Senast måndagen den 28 september till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon 036 36 51 11

Varmt välkommen!

SNS Jönköping
Cicki Törnell, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder, Claés Ericson